St. Kwalitatieve Gedragstherapie voor Katten

KGK-keurmerk

 

Gedragstherapeut voor katten is een vak: er moet veel kennis in huis zijn en voldoende praktijkervaring opgedaan worden voordat iemand een goede kattengedragstherapeut is. Kattengedragsdeskundigen die voldoen aan onderstaande eisen kunnen zich aansluiten bij de Stichting KGK en mogen het KGK-keurmerk dragen.

 

Kwaliteitseisen / Eisen van bekwaamheid

De kattengedragstherapeut met KGK-keurmerk:

 • is in het bezit van diploma van een door de KGK erkende opleiding voor gedragstherapeut voor katten, te weten:
  • Tinley (opleiding Gedragstherapie Kat)
  • Martin Gaus Academie (opleiding Feline Gedragstherapeut)
  • KaHo St. Lieven (Postgraduaat Toegepast Diergedrag)
  • Universiteit Southampton (PG Dip Companion Animal Behaviour Counselling)
 • heeft referenties van minimaal drie verschillende dierenartsen, waarmee wordt samengewerkt. Deze referenties worden om het jaar vernieuwd
 • behandelt jaarlijks minimaal 15 verschillende katten met gedragsproblemen om praktijkervaring te stimuleren
 • hanteert een werkwijze waarbij eigenaren een rapportage ontvangen van de gegeven adviezen
 • beschikt over algemene voorwaarden en een klachtenregeling
 • neemt jaarlijks deel aan relevante congressen en/of workshops om zich te blijven bijscholen
 • houdt wetenschappelijke literatuur over het onderwerp bij en levert jaarlijks een samenvatting/bespreking van een relevant wetenschappelijk onderzoek.

 

De kattengedragstherapeut met KGK-keurmerk handelt volgens de door St. KGK opgestelde gedragscode. Deze code geeft criteria waaraan het professionele handelen van de therapeuten getoetst kan worden.

 

Indien een therapeut niet meer kan voldoen aan deze eisen, wordt het keurmerk ingenomen. Voor gedetailleerde informatie over deze eisen kunt u het inschrijfformulier aanvragen.

 

Voordelen voor alle partijen

Door het aanbieden van het keurmerk wil de stichting katteneigenaren en dierenartsen wegwijs maken in de groeiende markt van kattenspecialisten. Aangesloten therapeuten kunnen gebruik maken van het externe netwerk van de KGK en gezamenlijke promotie-activiteiten. Zij profiteren bovendien van de mogelijkheid om voortdurend nieuwe inzichten en recente ontwikkelingen op het gebied van kattengedrag uit te kunnen wisselen met ervaren collega's.

 

 

 

Kattengedragstherapeuten.nl© 2014