St. Kwalitatieve Gedragstherapie voor Katten

Informatie over Stichting KGK

 

Stichting KGK staat voor Kwalitatieve Gedragstherapie voor Katten. Deze stichting staat onder voorzitterschap van een dierenarts en geeft een keurmerk aan kattengedragstherapeuten die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Daarmee wil de Stichting u de helpende hand bieden om een professioneel werkende kattengedragstherapeut te vinden in de steeds groeiende markt van kattenspecialisten.

De Stichting heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Gedragspolikliniek van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht.

 

Doel

De stichting heeft de volgende doelen:

  • het waarborgen van kwaliteit in de gedragstherapie voor katten, ter bescherming van het vak
  • het afgeven van een keurmerk, waardoor gediplomeerde therapeuten zich beter kunnen onderscheiden van ongediplomeerde 'deskundigen'
  • een objectieve en onafhankelijke maatstaf van kwaliteit opzetten

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Amanda van Grondelle (Dierenarts)
  • Secretaris: Liesbeth Puts (Kattengedragstherapeut en Psycholoog)
  • Penningmeester: Maggie Ruitenberg (Kattengedragstherapeut en Pet’s Place kattenexpert)

Het bestuur controleert jaarlijks of alle aangesloten therapeuten aan de eisen voldoen.

 

Financiën

De Stichting KGK is onafhankelijk. De benodigde middelen worden opgebracht door de aangesloten therapeuten, d.m.v. een jaarlijks te betalen bijdrage. De Stichting ontvangt geen gelden noch andere bijdragen van derden.

 

 

St. KGK neemt deel aan de werkgroep Katten van het Platform Verantwoord Huisdierbezit (PVH). Het PVH is een organisatie, die enerzijds huisdierbezitters wil helpen een zo goed mogelijke invulling te geven aan de verantwoordelijkheid voor hun dieren, die anderzijds samen met en namens de organisaties in de sector de belangen van huisdierbezitters wil behartigen.

 

 

 

 

 

Kattengedragstherapeuten.nl  2013